(+48) 797-110-810

kontakt@studioi.pl

POLSKA

DODAJEMY PRODUKT Z WARIANTAMI

Kiedy dodajemy produkt z wariantami?

ZOBACZ TEŻ: Jak dodać produkt prosty do sklepu WooCommerce?

ZOBACZ

Produkt z wariantami sprawdzi się wówczas, gdy posiada on swoje różne odmiany w zakresie koloru, wagi, rozmiaru itp. Wówczas zamiast osobno dodawać kilka produktów prostych, możemy dodać produkt z jego wariantami. Poniżej - docelowy widok produktu z wariantami.

widok docelowego produktu z wariantami

Tworzymy warianty, które potem uwidocznimy na karcie naszego produktu. Wchodzimy na zakładkę PRODUKTY / ATRYBUTY.

tworzymy warianty produktu w woocommerce

To właśnie w tym miejscu wpisujemy atrybut, jaki chcielibyśmy wyświetlać dla naszego produktu. Takim atrybutem może być np. kolor, waga, rozmiar itp.

uzupełniamy atrybuty w woocommerce

W naszym przykładzie tworzymy atrybut: rozmiar. W polu: dodaj nowy atrybut wpisujemy: rozmiar a następnie klikamy przycisk: DODAJ ATRYBUT.

dodajemy rozmiar jako atrybut w sklepie internetowym

Teraz klikamy w dodany przez nas: rozmiar.

jak dodać różne rozmiary produktu do sklepu woocommerce

A następnie wpisujemy poszczególne rozmiary. W naszym przypadku będziemy dodawali walizki z podziałem na: małe, średnie i duże. W pierwszej kolejności dodajemy zatem rozmiar: małe. Rozmiar ten wpisujemy w polu: NAZWA.

wpisujemy różne rozmiary produktów w sklepie woocommerce

Poniżej widok – po dodaniu rozmiaru: małe.

widok z dodanymi małymi produktami w sklepie

Analogicznie dodajemy pozostałe rozmiary, jakie docelowo wyświetlą się dla naszego produktu.

Po dodaniu atrybutu i wszystkich przynależnych dla niego wariantów, w ramach zaplecza sklepu, przechodzimy na zakładkę produktu. Nowy produkt z wariantami będziemy dodawali w zakładce PRODUKTY / DODAJ NOWY.

dodajemy kolejne rozmiary produktów

Najpierw wybieramy i ustawiamy opcję: produkt z wariantami.

wybieramy produkt z wariantami

A następnie wypełniamy poszczególne pola: tytuł oraz dłuższy opis.

dodajemy nazwę produktu oraz opis

Nasz atrybut „rozmiar” wybieramy z poziomu zakładki ATRYBUTY a następnie klikamy: DODAJ.

dodajemy do produktu atrybut dotyczący rozmiaru

W kolejnym kroku wybieramy wszystkie interesujące nas wielkości rozmiarów.

wybieramy interesujące nas rozmiary produktu

W naszym przypadku będą to rozmiary: duże, małe oraz średnie. Zaznaczamy też checkbox: DLA WARIANTÓW. I klikamy ZAPISZ ATRYBUTY.

zapisujemy wszystkie atrybuty

Przechodzimy na zakładkę znajdującą się poniżej: WARIANTY Przy polu DODAJ WARIANT wciskamy przycik: IDŹ.

przypisujemy warianty dla atrybutu z rozmiarem

Wybieramy pierwszy z rozmiarów, np. "duże" i klikamy ZAPISZ ZMIANY.

w ramach wariantów wybieramy pierwszy z rozmiarów

Zmianę zapisujemy.

zapisujemy wariant dużego rozmiaru

W analogiczny sposób wybieramy rozmiary: "średnie" oraz "małe". A każdą z tych zmian zapisujemy.

zapisujemy kolejne z rozmiarów

W kolejnym kroku wypełniamy niezbędne dla naszych produktów pola: cena, zarządzanie magazynem (o ile chcemy, aby nasz sklep „wiedział” ile produktów jest dostępnych w magazynie), ilość produktów o danym rozmiarze, indywidualny – niepowtarzalny numer produktu – SKU.

wypełniamy pola dla poszczególnego rozmiaru

Podobnie wypełniamy pola dla kolejnych rozmiarów i zapisujemy zmiany.

Pozostaje jeszcze wypełnić pole tekstowe zawierające krótki opis.

wypełniamy krótki opis produktu

I nie zapominamy o zdjęciu produktu. Klikamy zatem: USTAW OBRAZEK PRODUKTU.

ustawiamy obrazek produktu w woocommerce

Klikamy zakładkę: DODAJ PLIKI.

dodajemy obrazek do biblioteki mediów Wordpress

Klikamy: WYBIERZ PLIKI.

klikamy przycisk wybierz pliki

Wybieramy zdjęcie.

wybieramy z dysku zdjęcie

Po tym, jak zdjęcie zostanie załadowane do biblioteki mediów, uzupełniamy tekst alternatywny.

uzupełniamy tekst alternatywny zdjęcia w sklepie

Klikamy USTAW OBRAZEK PRODUKTU. I nasz obrazek wypełni okno OBRAZEK PRODUKTU.

ustawiamy obrazek produktu

Na karcie produktu w naszym sklepie pojawi się dodana przez nas walizka z zakresem cen zależnym od różnicy cen pomiędzy najtańszym a najdroższym wariantem.

widok na różny zakres cen produktu w zależności od wariantu

Rozwijana lista pozwala nam też wybrać i wyświetlić każdy z poszczególnych wariantów.

rozwijana lista wariantów produktu

Wybranie wariantu "małe" spowoduje wyświetlenie ceny przynależnej dla walizki małej oraz ilości małych walizek w magazynie.

przykład dla wariantu małego rozmiaru

POTRZEBUJESZ STRONY INTERNETOWEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !